Regels in de shop Wegens Covid-19


 •  ik werk alleen op afspraak, inloop is niet mogelijk.
 • kom alleen om de risico’s te verkleinen tot besmetting 

   van elkaar 

 • Neem je eigen verantwoordelijkheid en respecteer elkaar en mijn regels tot de shop.
 • Als je je de laatste 2 weken ziek gevoeld hebt of bent geweest maak dan een nieuwe afspraak.
 • Ben je zelf de laatste 2 weken in het buitenland geweest of in contact geweest met iemand uit het buitenland of woon je in het buitenland, maak een nieuwe afspraak.
 • Breng je eigen mondkapje mee als je daar behoefte aan hebt, ik heb voor nood een paar, maar in een minimal oplage en heb eventueel een vol gelaatsmasker.
 • Bij de balie staat desinfectant, gelieve gebruiken bij binnenkomst.
 • Gelieve betalen via betaalverzoek.
 • Gezondheidsverklaring moet worden ingevuld. 
 • Bij vermoeden van eventuele klachten met betrekking tot 

   covid-19 behoud ik het recht de afspraak te verzetten.


Ik zal zelf extra hygiene maatregelen nemen om de studio schoon te houden. Dit betekent: 

 • Dat ik alle ruimtes en deuren voor èn na het tatoeëren extra zal schoonmaken met desinfectant.
 • Ik tatoeëer 1 persoon per dag om risico te minimaliseren.


Op deze manier moet het lukken om weer aan het werk te kunnen zonder al te veel moeilijkheden. Laten we het zo fijn mogelijk maken voor elkaar.
Bij voorbaat dank voor ieders inzet.